VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM POHYBU 

Vychází z motta: "V tobě je síla, v tobě je energie,v tobě je zdraví!"

Navedu Vás na správnou cestu vnímání, poznávání, uvědomění a využití vlastní energie pro zdraví. K metodice se váže soubor cviků a sestav podporující pevnost, pružnost a harmonizaci těla i duše.

Čerpám zejména z podstaty PILATES, z metodiky moderního tance Marthy Graham, z moudrosti asijských mistrů, energetické medicíny, Čchi-kungu - systému "Stojíš jako strom" a dalších pozitivních zdrojů. Užívám si se svými klienty každou lekci. a stále pracuji na rozvoji Vzdělávacího systému pohybu".  Věra 

Popis projektu: V - SYSTÉM POHYBU

V-systém pohybu aplikuji na všechny pohybové aktivity ve studiu.

ZDRAVÉ, NEZATĚŽUJÍCÍ CVIČENÍ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY od 10 let do věku 80 – 90 let.
Cvičení je vhodné pro osoby s rozličným pohybovým zatížením: rekreační činnost, osoby necvičící, osoby s odchylkami souměrnosti těla, podpora rehabilitace a samo rehabilitace. Značným přínosem pro osoby s velkým pohybovým zatížením a výkonné sportovce. Cílem systému cvičení je dosažení stejného svalového napětí a požadované délky svalů celé pohybové soustavy. Zaměření na hluboké svaly pánve, opory zad, maximální zpevnění pánve. Dosažení pružnosti a pevnosti těla. To vše za aktivní účasti cvičících, kteří se učí stále více vnímat a poznávat své tělo zvnitřku. To vše působí na celistvost všech funkcí těla, včetně psychiky. Cvičení je ideální jako prevence před zbytečným poškozováním těla.

POPIS 

V-systém cvičení vychází zejména z klasického pilátes. Dále z jednoduchých základů moderního tance dle Marthy Graham, žačky pana Pilátese. Čerpání energie v klidných pohybech a výdržích jsem se ze základů Tchi Kungu. Velký podíl na tvorbě V-systému pohybu má moje intuice, která díky pravidelnému cvičení mě vede k novým cvikům potřebných pro současný rychlý životní styl.

MOTTO PROJEKTU

„V TOBĚ JE SÍLA,V TOBĚ JE ENERGIE, V TOBĚ JE TVÉ ZDRAVÍ”

Základem je vnímání těla zevnitř. Být ve svém těle znamená, lépe jej ovládat, poznávat, hovořit s ním, snadno pohyby kontrolovat. Současně ovlivňujeme pozitivně své nitro. Všichni máme v sobě sílu, energii a zdraví. Nezáleží na fyzické zdatnosti, věku, pohybových zkušenostech, ale uvědomění si tohoto zásadního faktu. My jsme energie, naše energie činí vše, co konáme. Jedná se o stálý životní prces. Současně poznáváme více sámi sebe, uvědomujeme si svou důležitost, obdivujeme inteligenci těla a začínáme sebe více milovat, milovat i své tělo. Vše se projeví radostí z pohybu, výrazným zlepšením harmonizace těla i nitra. Zásadní je využítí dechu pro každým pohyb. Vlastní přičinění pro své zdraví je zcela zásadní. Každý jsme hlavní postavou svého života i svého zdraví. Zdraví je to nejcenější, co máme, 

VK systémové cvičení
VK systémové cvičení
VK systémové cvičení
VK systémové cvičení

Základní aspekty zajišťující správný přístup a provedení

DÝCHÁNÍ

Dech ovlivňuje roznos kyslíku do hlubokých svalů těla, zejména svaly kolem páteře, pánevní, břicha, bederní ..... Nádech nosem s uzavřenými ústy, aktivace středu těla a pánve, výdech ústy se zapojením pánve, jako centra síly. U každého cviku je dýchání přesně nastaveno. Souhra dechu, aktivace a prováděného cviku nebo sestavy je základem metodiky Vzdělávacího systému systému pohybu.

VNÍMÁNÍ TĚLA ZEVNITŘ

Vnímáni těla zevnitř je cesta k uvědomění si vlastní energie a její schopnosti aktivace, je výrazný posun ve prospěch zdraví, vnímání těla jako celku i jednotlivých částí. Omezení vlivu ega /tj. nežádoucích myšlenkových pochodů/ a nacházení vlastní intuice je základem harmonizace  celistvosti těla.

ČTYŘI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI = soustředění, trpělivost, přesnost, pečlivost

jsou nenahraditelné. Jsou základním předpokladem dosaženého účinku. Uvedené 4 vlastnosti nejsou časově náročné, ale vrací vás k původnímu nastavení člověka jako pečlivého pozorovatele dění, přírody v souvislostech k sobě samému. Vše uvedené ve spojitosti se systémem cviků a sestav odbourává stres, nezvyšuje tlak, působí na uklidnění, potlačuje ego. Vede k poznání vlastního těla a sama sebe. K uvědomení si vlastních hodnot a přirozené síly ve prospěch ozdravení celého organizmu a k harmonii těla i duše. Dodává zdravé sebevědomí, radost z ovládání těla i pohybu. Cvičení vede ke krásnému harmonickému pohybu, fyzicky nepřetěžující a při dodržení uvedených zásad tělo postupně posilujeme a postupně zvyšujeme náročnost cvičení. Pokročilejší cvičenky se postupně přibližují k vizualizací „baletu“ těla. Užívají si cvičení, což je viditelné v harmonii provedení. Upravují si sami intenzitu dýchání dle zaměření cviku. Poznávají význam výdechu s cíleným zaměřením a cestu jeho vnitřního vedení. 
Připravuji publikaci CESTA  ZDRAVÍ prostřednictvím Vzdělávacího systému pohybu. . Věra Krestýnová