Velmi vítaná změna v životě je mé znovu přijaté, krásné, rodné příjmení. Cítím se v něm báječně a zvukově je vstřícné. Od útlého věku mne zajímal balet, rytmika, tanec a jakýkoliv pro mne zajímavý pohyb. Darem jsem dostala talent k pohybu a dostatek energie. Provázela mne životem vždy příjemná a pro mne zajímavá práce, souvísející s pohybem. V roce 2014 jsem ukončila veškeré činnosti včetně TŠ HIT a začala se věnovat cíleně jen Vzdělávacímu systému pohybu. Stále studuji, poznávám nové. Práce mne naplňuje, těší, činí spokojenou, je smysluplná. Jsem vtřícná, přátelská a mám ráda lidi. Každý den jsem v pohybu tance šťastná. Věra

Jsem v pohodě ...
Tanec miluji ...
Ve studiu jsem šťastná.
Žijte, čas běží.

 

Garance a podpora

Hlavním garantem V-systému pohybu je MUDr. Marta Hrbáčková, emeritní primářka neurologie v Přerově. 
Spolupráce s UP Olomouc fakultou tělesné kultury byla realizována výukou Mgr. Věry Krestýnové na katedře fyzioterapie - 3. ročník. Podporu nabídla při založení Vzdělávacího studia pohybu MUDr. Ludmila Klopferová, rehabilitace, čínská medicína, akupunktura. Vzájemná konzultace ve fyzioterapeutickém centru společnosti Spinezio fyzioterapie s.r.o. v Praze. 

MUDr. Marta Hrbáčková sděluje: 
Navštěvuji kurzy Vzdělávacího studia pohybu, učitelky Mgr. Věry Krestýnové 6. rokem. Cvičit jsem začala až po sedmdesátce v kurzu Senior Speciál. Od dětství jsem byla velmi neobratná a kvůli tomu jsem se styděla chodit do nějakého cvičení. Až nyní jsem si řekla, že pohyb záleží na rozhodnutí. Cvičení mi velmi vyhovuje, není fyzicky náročné, takže jej svedou i osoby i se zdravotním postižením. Velmi mi pomáhá se soustředit na vnímání vlastního těla, cítím se obratnější, pohyblivější a krásnější. Velice mi V-systém pohybu pomohl při rekonvalescenci po náhradě kyčelního kloubu a když jsem po roce absolvovala totéž na druhé straně, rozcvičila jsem se sama bez nutnosti absolvovat lázeňskou léčbu. V- systém cvičení mohu vřele doporučit všem věkovým kategoriím bez ohledu na pohybové zkušenosti a pro seniory je velkým přínosem, se cítit mladší. Věřím v široký rozsah uplatnění V-systému cvičení: prevence, podpora zdraví, náprava jednostraného pohybu, rehabilitace.  MUDr. Hrbáčková Marta

Historie

V roce 1995 jsem založila soukromou firmu Agentura HIT s Taneční školou HIT. Hlavní činnost agentury: pořádání a organizace společenských, sportovních a reklamních akcí, módních show, školení, přednášky, tým hostesek, modelek. Dále výuka pohybových aktivit včetně TŠ HIT. V té době byla společnicí ve firmě moje dcera Věra Lakomá, nyní Ludvová. Byla členkou TŠ HIT, později úspěšnou trenérkou, rovnocenně se podílela na činnosti Agentury HIT. Mezi naše zákazníky a partnery patřily spolenosti: Mercedes-Benz Olomouc, Ostrava • CARE • CEMENT Hranice • Reebok • KARAT Software • České dráhy • Olomoucký kraj • Česká spořitelna • KB a mnoho dalších.